سامانه رسیدگی به در خواست ها و شکایات بمنظور دریافت و بررسی پیشنهادات ، نقطه نظرات ، انتقادات و شکایات کاربران و خریداران گرامی جهت ارزیابی، ارائه خدمات بهتر، ارتقاء و بهبود عملکرد از لحاظ سرعت ، دقت ، توجه و حساسیت در  ثبت  و کیفیت محصولات ایجاد شده است.

کاربران و مشتریان عزیز می توانند نقطه نظرهای خود را از طریق شماره تلفن

( 09030983636 ) یا از طریق ایمیل(info@gil-ic.ir)

و یا ارتباط از طریق فرم تماس با ما به ما منعکس نمایند .