شرایط مربوط به گارانتی آی سی:

-آی سی های هارد تماما از لحاظ ظاهری و از لحاظ فنی همچون Read ،Detect و Write قبل ارسال تست میشوند و لذا مشکلات مربوط به این شرایط باید حداکثر تا 48 ساعت بعد تحویل به واحد خدمات پس از فروش اطلاع داده شود.

-هرگونه تغییر در شکل ظاهری و دستکاری آی سی ها،باز کردن پک و یا نصب آی سی روی برد و انجام عملیات نرم افزاری برای آی سی های هارد همچون Frimware Update یا File write شرایط استفاده از این خدمات را باطل میکند.

-آی سی ها بر اساس کیفیت به Original ،New ، AAA تفکیک شده اند که در آی سی های New یک الی سه درصد و در آی سی هایی که کیفیت AAA دارند سه الی ده درصد خرابی باید در نظر بگیرید.

-شماره سریال آی سی های هارد ارسالی ثبت میشود لذا شرط مرجوع آی سی های هارد منوط به مطابقت محصول برگشتی میباشد.

-در صورتی که از خرید خود منصرف شده اید میتواند فقط تا 2 روز پس از دریافت آی سی ها ،ابتدا هماهنگی کرده و سپس محصولات خریداری شده را مرجوع کنید.

-آی سی ها پس از نصب به هیچ عنوان مرجوع و یا تعویض نمیشوند.

-آی سی های استوک به هیچ عنوان شامل گارانتی(تعویض و یا عودت) نمیباشند.