شابلون AMAOE CPU MQ2

80,000 تومان
شابلون AMAOE Stencil Qualcomm/MTK CPU-MQ2 0.12mm کمپانی سازنده : AMAOE جنس شابلون : فولاد ضد زنگ شما می‌توانید این شابلون

شابلون AMAOE HU1

72,000 تومان
شابلون AMAOE HUAWEI HU1 کمپانی سازنده : AMAOE جنس شابلون : فولاد ضد زنگ شما می‌توانید این شابلون را با

شابلون AMAOE HU2

85,000 تومان
شابلون AMAOE HUAWEI HU2 کمپانی سازنده : AMAOE جنس شابلون : فولاد ضد زنگ شما می‌توانید این شابلون را با

شابلون AMAOE HU3

72,000 تومان
شابلون AMAOE HUAWEI HU3 کمپانی سازنده : AMAOE جنس شابلون : فولاد ضد زنگ سازگار با: HI6260 + RAM HI3670 + RAM HI3680 +

شابلون AMAOE MAX1

72,000 تومان
شابلون AMAOE Power IC MAX1 کمپانی سازنده : AMAOE جنس شابلون : فولاد ضد زنگ شما می‌توانید این شابلون را

شابلون AMAOE MP1

80,000 تومان
شابلون AMAOE Power IC MP1 کمپانی سازنده : AMAOE جنس شابلون : فولاد ضد زنگ شما می‌توانید این شابلون را

شابلون AMAOE MT1

80,000 تومان
شابلون AMAOE Power IC MT1 کمپانی سازنده : AMAOE جنس شابلون : فولاد ضد زنگ شما می‌توانید این شابلون را